Om mig

Jag har varit advokat sedan 1992 och började arbeta som biträdande jurist på Allmänna Advokatbyrån i Göteborg 1987. Så jag har lång erfarenhet av att biträda människor i olika typer av tvister tex vårdnad om barn. Jag är offentlig försvarare och målsägandebiträde dvs hjälper brottsoffret. Ofta biträder jag barn som utsatts för övergrepp.

Sedan den 1 maj 2021 är jag endast verksam i Borås.

Tyvärr blev jag allvarligt sjuk i januari 2021. Jag fick akut leukemi och är sjukskriven sedan dess. Det innebär att jag inte åtar mig några ärenden i nuläget.